Indië Monument Almelo

  

 


Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat zaterdag 19 februari is overleden:

Mevrouw Jeanne Rozeman - Arkes


Mevrouw Rozeman was de weduwe van een van de oprichters van het Indië Monument in Almelo, Bertus Rozeman. Zij was erg betrokken bij het monument en een vaste bezoekster van onze jaarlijkse herdenking. 

Wij wensen haar kinderen en overige familie heel veel sterkte met dit grote verlies.
Commissie Indië Monument Almelo


De Indië Herdenking Almelo 2021 op een andere wijze dan gebruikelijk, vormgegeven.

Sinds 1998 herdenken wij jaarlijks bij het Indië Monument in het Hagenpark.

We herdenken dan de Almelose militairen die zijn gesneuveld in voormalig Nederlands Indië en voormalig Nederlands Nieuw Guinea.

Helaas kreeg de wereld te maken met Corona en waren wij genoodzaakt de herdenking vorig jaar anders te organiseren.
Nu zijn wij ondertussen weer een jaar verder en jammer genoeg nog niet verlost van het virus.

Tot onze spijt hebben wij wederom het herdenken anders vorm moeten geven.
De gebruikelijke herdenking, met publiek, is wederom niet door gegaan.

Mocht u nog foto’s en verhalen hebben over de mensen die vermeld staan op de steen of mensen die erbij horen (uit Almelo en omstreken) en in Indië of Nieuw Guinea geweest zijn, zouden wij deze heel graag willen horen en zien.
Dit zodat we van de website en de kleine uitzendingen een document kunnen maken. En dat met als enige en belangrijke reden dat er niet vergeten mag worden. Een foto en het verhaal houdt ze levend en in ons midden.

De Commissie Indië Monument Almelo hoopt dat we in 2022 weer een herdenking kunnen organiseren zoals wij dit gewend zijn.
Zonder Corona-beperkingen, gewoon weer met zn allen in het Hagenpark.
Wij hopen u allen dan weer persoonlijk te mogen ontmoeten.
Gezond en wel……


Commissie Indië Monument Almelo 

Zij die naar den vreemde gingen voor vrijheid en vrede 

Kwamen terug zonder kameraad of vriend
Zij staan nu hier om hen te gedenken bij deze steen
Dan lezen ze hun namen die op de die steen staan van hun vrienden die daar zijn achter gebleven
Dan komt er een traan in die traan zien hun ook hoe die steen ook huilt ja dat waren hun vrienden
Ja ze zijn blij dat ze worden herdacht dan hebben ze niet voor niets hun leven gegeven
Daarom herdenken de oud-strijders die steen die huilt
Maar ze hopen wel wanneer oud-strijders er niet meer zijn dat deze jongens blijvend worden herdacht
En dat ze niet voor niets zijn gesneuveld in den verre
Sta daarom even stil bij die steen lees hun namen dan zie je dat die steen ook huilt om hen
Want zij hebben hun leven gegeven voor uw Vrijheid en Vrede
Omdat dat dit nooit meer mag gebeuren                        
                                                                     

Geschreven door C. Mulder Fotograaf TwentseFotoSite 


Onderstaande foto's zijn gemaakt bij de zeer bescheiden plechtigheid op 14 augustus 2021 in het Hagenpark.
Namens de Indische Koempoelan Almelo en namens de Commissie Indië Monument Almelo zijn bloemen gelegd.


Foto's: Coen Mulder (Twentse Foto Site), Hans van Cronenberg (fotojucro.nl, Almelo Lokaal Kabaal), Bjorn van den Elst (Almelo Promotie).

Videos: AAVisie

klik Home of klik  Naar boven