Indië Monument Almelo

  


Zij die naar den vreemde gingen voor vrijheid en vrede 
Kwamen terug zonder kameraad of vriend
Zij staan nu hier om hen te gedenken bij deze steen
Dan lezen ze hun namen die op de die steen staan van hun vrienden die daar zijn achter gebleven
Dan komt er een traan in die traan zien hun ook hoe die steen ook huilt ja dat waren hun vrienden
Ja ze zijn blij dat ze worden herdacht dan hebben ze niet voor niets hun leven gegeven
Daarom herdenken de oud-strijders die steen die huilt
Maar ze hopen wel wanneer oud-strijders er niet meer zijn dat deze jongens blijvend worden herdacht
En dat ze niet voor niets zijn gesneuveld in den verre
Sta daarom even stil bij die steen lees hun namen dan zie je dat die steen ook huilt om hen
Want zij hebben hun leven gegeven voor uw Vrijheid en Vrede

Omdat dat dit nooit meer mag gebeuren                                                                                              

Geschreven door C. Mulder Fotograaf TwentseFotoSite 


Foto's:
Coen Mulder (Twentse Foto Site),
Hans van Cronenberg (fotojucro.nl, Almelo Lokaal Kabaal), 
Bjorn van den Elst (Almelo Promotie).

Videos: AAVisie

Herdenking 2023

UPDATE HERDENKING 2023

Beste lezer,
Deze keer 5 berichten in 1.

1)Herdenking 2023:
De herdenking zal niet plaatsvinden. Er is wel een kort moment bij het monument om 16.00 uur. Er zal dan de vlaggenceremonie worden uitgevoerd door Veteranen en daarbij is ook een trompettist aanwezig. De burgemeester zal dan ook aanwezig zijn. U kunt dan een bloemetje leggen.

2) Afscheid 2 commissieleden:
Met een uiterst gemengd gevoel delen wij u helaas mede dat wij (Erik Schipper en Sylvia Jannink) nog dit jaar stoppen stoppen met onze werkzaamheden voor de Commissie Indië Monument Almelo.

We hebben de herdenkingen jaren lang samen met ons mede commissielid Theo Mäkel en vele vrijwilligers met liefde en passie vorm gegeven.

In de afgelopen jaren hebben we helaas teveel tijd moeten schenken aan randzaken als: mag het monument blijven staan en hoe wordt er mee omgegaan! We hebben niet de juiste energie meer om nu nog lekker de voorbereidingen voor een herdenking als deze te kunnen en willen gaan oppakken. Wij vinden dat alle energie moet zitten in de herdenking. En dat kunnen we op dit moment niet meer geven hoe graag we dit ook willen.

Dit ondanks dat er nu gehoor gegeven is door de gemeente om een aantal zaken voor het monument te realiseren en wij hier ook in geloven, vinden wij dat het tijd is voor een frisse wind. Mensen die het monument kunnen geven wat het nodig heeft.

3)Toekomst van het monument:
We willen niet in mineur eindigen dus: er is ook wel een boel bereikt.

Dit zijn de resultaten tot nu toe:
De heer Gerritsen, onze burgemeester, ook al gaat hij binnenkort Almelo verlaten, heeft ons inmiddels nogmaals verzekerd dat het monument nergens heen zal gaan. Het is een zeer bevlogen man en wij hebben in de jaren enorm prettig met hem samengewerkt daar waar we elkaar tegen kwamen. 

We gaan er dan ook van uit dat dit dan nu ook echt het geval is. 

Hij vindt ook echt dat de herdenking voor de stad Almelo niet verloren mag gaan. En eigenlijk zijn we het wel roerend met hem eens.

De cirkel van respect, dat is het stuk gras om het monument heen, zal beter worden aangegeven.  Er wordt beter gras ingezaaid en er komt een kleine beplanting er omheen, zodat er geen auto’s meer parkeren op het monument of kraampjes tegen het monument aan komen te staan. 

Tenzij dat moedwillig dan gebeuren gaat. Dat inplanten zult u zien na 14 augustus en de nog eventuele te volgen zomerhitte. Anders is het zaaien en beplanten uiteraard voor niets geweest.

Voor de zaken als auto’s tegen het monument en de kraampjes komt ook een soort van handhaving. Mocht u het opmerken dat dit gebeurt neem dan zeker contact op met de gemeente. 
Vraagt u dan of u melding kunt doen bij mevrouw C. Schraa. Alleen als zij het weten kan er wat gedaan worden hieraan.
Niet iedereen hecht dezelfde waarde aan het monument. Dat mag natuurlijk ook. Leven en laten leven. Maar de gesprekken erover dat is soms best ingewikkeld geweest. Laat u dus horen. Dit was ook de uitdrukkelijke wens van de burgemeester. Mevrouw C. Schraa is een toegankelijke persoon die de meldingen serieus oppakt. Dat hebben wij tot onze vreugde opgemerkt.

Het paadje naar het monument toe wordt op dit moment al opgeknapt, zodat ook de mensen die slecht ter been zijn hier met fatsoen kunnen lopen. Ook wordt er gekeken of er gelijk iets gedaan kan worden aan het onkruid tussen de stenen. Er wordt gekeken naar een soort pasta waarin de tegels gelegd worden die onkruidvorming tegen zal gaan.
Er wordt gekeken naar het beton aan de achterkant van het monument.

4) Zwerfkei:
Ook komt er  “een zwerfkei” bij met een tekst erop voor de veteranen uit het verleden, heden en de toekomst.
Een wens van een aantal (inmiddels niet allemaal meer in leven zijnde) veteranen. Niet voor hen zelf maar voor de medeveteraan.
Iedere veteraan heeft een stukje van zichzelf achtergelaten daar waar hij ingezet is. Vandaar het verleden, heden en de toekomst. Hopelijk staat deze er ook al op de 14de.
Dit wordt vast nog wel op enig moment wat meer aandacht aan geschonken. Want dat hoort er eigenlijk wel bij.

Dat wil overigens niet zeggen dat met het bijplaatsen van de veteranen steen dat we de burgers die in deze oorlog hebben geleden niet herdenken. Zij zijn nooit bij ons allen uit de gedachte en worden ook elke herdenking bij ons monument volop herdacht.
Ooit is besloten dat we in Enschede dit dan uitgebreid doen op 15 augustus de dag na onze herdenking. Een herdenking die voor de commissie net zo belangrijk is en voor altijd aan de onze verbonden is. Zoals we weten in een oorlog kent men alleen maar verliezers. En dat weten de bezoekers en aanhorige van het monument als geen ander.

Kortom: Er wordt dus liefde en aandacht gegeven aan het monument. Daar zijn we gemeend heel blij mee. En trots er op dat Almelo dit zo in haar systeem heeft zitten.

Met ons afscheid  betekent het  dus zeker niet dat de 16 Almelose jongens op het Indië Monument door ons (Erik en Sylvia) vergeten worden.
Deze jongemannen verdienen het om herinnerd te worden.

Onze websites www.Indiemonumentalmelo.nl en www.Vredesparkalmelo.nl zullen daarom blijven bestaan en gewoon verder onderhouden worden. Zoals u van ons gewend bent zullen deze internetpagina’s ook aangevuld worden met nieuwe informatie zodra wij deze ontvangen en/of zelf vinden.

Mocht u verhalen, foto’s of boeiende voorwerpen over Almeloërs in oorlogssituaties hebben (van de tweede wereldoorlog tot nu), die u wilt delen via bovengenoemde websites, neemt u dan contact op via contact@indiemonumentalmelo.nl. Velen van u hebben mijn telefoonnummer nog wel ergens daarop mag u natuurlijk ook bellen.


Dan als laatste punt:
5) Nieuwe leden commissie:
Ik hoop dat er mensen zijn die zich geroepen voelen het van ons over te nemen. U kunt hiervoor contact op nemen met de heer T.M.J. Mäkel of via de website (daar staat een emailadres, wij zorgen voor het doorzenden, let op! zelf doen we hier niets mee, dit is een bewuste keuze, frisse wind …..). Het is echt een heel dankbare taak om op je te nemen.
Wij danken u allen hartelijk voor uw belangstelling en uw steun de afgelopen jaren.  Het heeft ons altijd veel gedaan.

Het ga u goed.

Met een hartelijke groet,
Ook namens Erik Schipper
Sylvia Jannink
Bij deze dan ook maar gelijk voormalig voorzitter Commissie Indië Monument Almelo


klik Home of klik  Naar boven